Fotbalové hřiště

Stávající fotbalové hřiště bylo vystavěno v šedesátých letech jako náhrada za původní fotbalové hřiště u hřbitova (viz dobové fotografie). V roce 1967 byla na základě stavebního povolení započata výstavba kabin, ale bohužel nedošlo na jejich kolaudaci a zapsání do katastru. Hřiště bylo také vystavěno na pozemcích soukromých majitelů, se kterými hospodařilo tehdejší JZD. Po roce 1989 došlo k převodu 3/4 těchto pozemků na stát a zbývající 1/3 zůstala soukromým majitelům. V roce 2013 jsme získali  3/4 fotbalového hřiště do majetku T.J.Sokol Mochov od ÚZSVM s kterým jsme vstoupili do jednání hned po valné hromadě a v novém složení v r.2013. Tato jednání se podařilo po splnění všech podmínek dotáhnout do zdárného konce a po více jak 45 letech jsme se stali zapsáním do KN majiteli, resp. spolumajiteli fotbalového hřiště, jehož hodnota byla cca 750 tis.korun. Se soukromými majiteli jsme též vstoupili do jednání , které vyvrcholilo nabídkou OU na odkup jejich 1/3. Tuto nabídku bohužel nereflektovali a nabídli nám pronájem, nicméně se následně odmlčeli.

V roce 2015 se nám dle plánu podařilo zlikvidovat dožilé stavební buňky a hlavně pohnout v jednání se spoluvlastníkem pozemku směrem k odkupu.Ten po dohodě realizován obcí Mochov v roce 2016, kdy se podařilo uzavřít dohodu o odprodeji zbývající 1/4 hřiště mezi soukromým majitelem a obcí Mochov a poté dotáhnout po padesáti letech kolaudaci šaten-kabin. Majetkově je tedy fotbalové hřiště z 3/4 T.J. Sokol Mochov a z 1/4 obce Mochov. Po uzavření dohody mezi oběma subjekty o správě a hospodaření s nemovitostí ve společném vlastnictví a smlouvě o provedení opravy,  jsme v roce 2017 provedli opravu fotbalových kabin. Během jara 2018 jsme ještě dostavěli ke kabinám pergolu, která zpříjemňuje pobyt a zážitek návštěvníkům hřiště při sledování fotbalových utkání. Sledování stavu a průběhu utkání můžou také návštěvníci sledovat na světelné tabuli.