O naší jednotě

Dne 4. července 1906 byla za přítomnosti 25 členů první členská schůze, na které byly přijaty vzorné stanovy, jež byly úřady schváleny a v základě toho dne 18. srpna 1906 za přítomnosti 25 členů byla první valná hromada, na které byly provedeny volby činovníků. O stavbě a otevření nové Sokolovny roku 1928 si můžete prohlédnout  v Pamětním listu v té době vydaném .Více informací z historie se dozvíte v kronice T.J. Sokol Mochov.

T.J.Sokol Mochov je pobočným spolkem České obce sokolské (ČOS), jenž patří v České republice mezi nejpočetnější masové spolky organizující zhruba 160 tisíc lidí, kteří působí ve více než tisícovce jednot po celé republice. To vskutku není málo v době, kdy se například i ty nejsilnější politické strany chlubí jen tisícovkami členů, kteří se dobrovolně věnují sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklorních a loutkářských souborech. Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí. Více o definici, historii, poslání, organizační struktuře a mnoho dalších informací najdete na stránkách ČOS.

Stanovy ČOS jsou nejvyšší organizační normou České obce sokolské. Vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou ve smyslu tohoto zákona právně závazné. Nadřazenými právními normami stanov ČOS jsou zákony České Republiky.

V roce 2007 začali členové naší jednoty s postupnou opravou a rekonstrukcí Sokolovny, jak stav sálu vypadal v té době po letech pořádání diskoték můžete posoudit na fotkách zde! V roce 2014 a 2016 naše snažení podpořila i   Nadace ČEZ. Po celou dobu se snažíme každý rok investovat peníze a čas do zlepšení prostředí Sokolovny a v roce 2019 se nám po více jak deseti letech drobných a větších úprav podařilo vrátit cvičení a pravidelní aktivity do prostor sálu sokolovny, jejichž nabídka je zde. Součástí objektu Sokolovny je i pivnice s prostornou zahradou, jenž je návštěvníkům včetně dětí volně k dispozici.

Všem členům naší jednoty (výhody členství zde) a i ostatní veřejnosti je k dispozici i nohejbalové hřiště a kurt, dětské hřiště, venkovní stůl na stolní tenis ve sportovním a volnočasovém areálu T.J. Sokol Mochov a obce Mochov v ulici Na Hrázce. Jednota je vlastníkem a provozovatelem i fotbalového hřiště v obci.

Našimi partnery byly a jsou tyto instituce a firmy :

Co nabízí naším partnerům naše jednota?