Oddíly a aktivity

Fotbal

Dle dosupných historických pramenů evidujeme první zmínku o fotbale v roce 1920, prvním zápasem tehdejších firem sídlících v Mochově a to Souček Mochov (pozdější Fruta) – Cukrovar Mochov (později Mrazírny). V dalších letech už je uváděn Sokol Mochov, jenž v sezóně 1965-66 postoupil do 3.třídy a v sezóně 1968-69 dokonce do třídy 2.. Po sestupu do 4. třídy se po dlouhá léta nepodařilo našim fotbalistům postoupit z nejnižší třídy . Až v roce 199 ….. Více zde…

Nohejbal

Nojebalový oddíl T.J. Sokol Mochov – vítěz okresní soutěže v roce 2019 – hrající své domácí zápasy na kurtu ve volnočasovém areálu Na Hrázce

Všestrannost a její oddíly

Oddíl všestrannosti zahrnuje aerobní, relaxační a zumba cvičení v Sokolovně a pod dohledem zkušených cvičitelek. Rozpis aktuálního cvičení zde… Dále je k dispozici posilovna a sál k dalším s cvičením.

Hokej v Mochově

Poslední kapitola organizovaného teamového snažení v ledním hokeji se uzavřela v roce 2015, někteří hráči dále aktivně hrají, ale ne již pod hlavičkou T.J. Sokol Mochov, resp. HC Sokol Mochov (více podrobností na původních webových stránkách)