Proč být členem jednoty?

Členství přináší jak výhody hmotné (např. cvičení za zvýhodněné ceny, pronájem zařízení zdarma či za zvýhodněnou cenu), nehmotné (např. pojištění pro provozovanou sportovní činnost), ale je i podporou samotné jednotě. Z členského příspěvku 500 Kč za dospělého respektive 200 Kč za seniora a nezletilého zůstává 60 % částky pro potřeby samotné jednoty, 25 % jde na ČOS a 15% na provoz Župy. Počet členů jednoty je i kritériem při získávání různých dotací a grantů. Na použití posilovny a vybraných cvičení lze vystavit i permanentku s dokladem o zaplacení např. i pro uplatnění bonusů u zdravotních pojišťoven !

Členský příspěvek lze uhradit převodem (na náš účet 263620754/0300 aviz údaje pro platbu níže) nebo v hotovosti (cvičitelům či členovi výboru jednoty) a to vždy v období mezi 1. lednem a max. 30. listopadem.

Identifikační znaky platby:

  1. Variabilní symbol: Uveďte jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRR (např. 05032011 – datum narození 5. března 2011)
  2. Zpráva pro příjemce:  Uveďte jméno a příjmení člena a název oddílu   (uvádějte jméno člena za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!)

Naše jednota nabízí členům či zájemcům o členství možnost odpracování si členského příspěvku formou brigádnických hodin a to ve výši 20 hodin za rok.

Přihlášku do ČOS resp. naší jednoty můžete vyplnit buď on line nebo stažením zde a následným vytištěním/vyplněním/podepsáním a předáním na cvičitele či člena výboru jednoty.