Volnočasový areál Na Hrázce

•2005 Demolice bývalých šaten, střídaček, vodárny

•2006 Revitalizace vrchního kurtu

•2008 Revitalizace spodního kurtu

•2011 odstranění zbytku mantinelů a střídaček

•2012 Dětské hřiště – investice obce Mochov

•2013 vybudování přístřešku pergoly na hřišti Na Hrázce a oplocení nohejbalového hřiště, což je výsledkem dobré spolupráce a mimořádné dotace od OU Mochov.Přístřešek-pergola je univerzálním prvkem hřiště, který slouží nohejbalovému hřišti, tak i při ostatních akcích T.J. a v neposlední řadě široké veřejnosti

•2014 z dotace od obce Mochov byla provedena instalace venkovního stolu na stolní tenis, provedena výstavba oplocení a zdi na jižní straně areálu a z větší části provedena modeláž bikrosové dráhy, kterou jsme dokončili v roce následujícím

• 2015 byla v areálu Na Hrázce z dotace od obce Mochov provedena instalace nových laviček, odpadkových košů

• 2017 byla z dotace od obce Mochov provedena instalace cvičící hrazdy

•2018 další cvičící atrakce

Na hřišti je veškeré potřebné vybavení a klíč je k vyzvednutí v místní Sokolovně, taktéž jako pálky na tenis, ping pong.

Provozní řád a další info zde!