Služby naším partnerům

Našim podporovatelům a partnerům nabízíme (krom díků a dobrého pocitu z podpory naší jednoty, jejích aktivit a zázemí) reklamní prostor na webových stránkách, pravidelné poděkování a zmínění v obecním zpravodaji a v pravidelném ročním shrnutí na Valných hromadách (zápisy jsou zde a jsou také zasílány na Župu Bárákovu), reklamní prostor na našem fotbalovém hřišti a v Sokolovně, zapůjčení či zvýhodněný pronájem našich zařízení. Chování řádného hospodáře včetně vedení transparentního účetnictví s uveřejněnými výročními zprávami je pro nás samozřejmostí.